Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Vildsvinsstammen är inne i en period med stark reproduktion vilket gör att ett högt jakttryck behövs med stort fokus på att skjuta rätt djur, dvs årsungar.

Gröda som skördas sent är extra utsatt då åker efter åker skördas och de åkrar där spannmålen står kvar blir ofta utsatta för ett högt tryck från vildsvinen.

På grund av mycket gynnsamma förhållanden så är många unga hondjur (yngre än ett år) i god kondition och vissa har kultingar medan andra har blivit betäckta. Och detta i större utsträckning än normalt. Det gör i sin tur att sannolikheten att stöta på randiga kultingar i markerna är förhållandevis hög vilket ytterligare förstärker vikten av att verkligen tillse så att de djur man tänker fälla inte har dragna spenar.

Detta måste uppmärksammas noga framförallt vid jakt för skydd av gröda då kultingarna kan vara svåra att se. Och att skjuta bort en sugga för kultingarna ställer till med långt mer skada och oreda i förvaltningen och lantbruket än vad den bortskjutna individen kunnat orsaka.

Nu under sommaren och förhösten så koncentreras jakten framförallt till växande gröda och så snart skador upptäcks så bör snarast jakttrycket riktas till de områdena.

Detta riktade jakttryck gäller självklart även andra områden där vildsvinen ställer till med oreda och inte är önskvärda. Till exempel stadsnära områden och liknande där vildsvinen kommer in i bebyggelse. Här har framförallt kommunerna ett stort ansvar att se till så att jakt i dessa områden bedrivs i den omfattning som är nödvändig. Inga områden ska vara undantagna för jakt.

Det behöver vidare finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Under denna period av året bör försiktighet med att skjuta vuxna hondjur råda på grund av den utspridda grisningen, samtidigt som försiktighet bör råda med att skjuta unga galtar. I de områden som sedan under hösten anser sig ha för hög täthet av vildsvin så reglerar man då stammen genom en selektiv avskjutning av unga vuxna hondjur.

Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-08-29 2019-06-04