Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Trots att våren övergår i sommar så är det på sina håll fortfarande en hel del randiga kultingar i markerna samt säkert en del ännu ej födda som är på gång.

De gynnsamma förutsättningarna med klimat och föda sedan sensommaren 2016 resulterar i att en större andel än normalt av de unga hondjuren får kultingar. Vilket i sin tur gör det mycket svårt och viktigt när man jagar att verkligen titta så att det inte är dragna spenar, även på de yngre vildsvinen.

Detta är det fjärde starka reproduktionsåret på rad vilket ger vid handen att det behövs ett fortsatt högt jakttryck på årsungar av vildsvin. Obs då att unga hondjur kan ha kultingar.

Det behöver vidare finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Under denna period av året bör inte några vuxna hondjur skjutas, samtidigt som försiktighet bör råda med att skjuta unga galtar. I de områden som under hösten anser sig ha för hög täthet av vildsvin så reglerar man då stammen genom en selektiv avskjutning av unga vuxna hondjur.

Då klimatet har varit relativt milt samtidigt som stammen på flera håll är i ökande antal (vilket innebär en relativt låg medelålder) så ökar skador på vallar och nysådd en del. När vi kommer in på försommaren brukar bökskadorna dock minska. Så snart skador upptäcks så bör snarast jakttrycket riktas till de områdena.

Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-05-30 2019-06-04