Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

Vintern har varit gynnsam för vildsvinen och de är i god kondition med tanke på årstiden, på grund av både klimat samt god tillgång på föda under sommar, höst och vinter.

Brunsten kom igång tidigt och har inneburit en tidig start på föryngringssäsongen. Om vädret fortsätter ungefär som det varit under vintern och vårvintern så ser det ut som om de flesta kullarna borde födas i rätt tid, om än lite tidigt. Dvs mellan februari – april borde huvuddelen av föryngringen ske.
 
Prognosen just nu tyder på ytterligare ett starkt reproduktionsår vilket ger vid handen att det kan vara lämpligt med ett fortsatt högt jakttryck på årsungar av vildsvin även nu under våren. OBS att vuxna vildsvin är fredade 16/2 – 15/4 och oavsett det så behöver det finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning.
 
Då klimatet är relativt milt så ökar till viss del sannolikheten att det ska bli en del skador på vallar mm på våren. Vilket innebär att särskild uppmärksamhet bör riktas dit.
 
Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-03 2019-06-04