Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -17

Brunsten kom igång tidigt och har inneburit en tidig start på föryngringssäsongen. Det i sin tur kräver extra uppmärksamhet vid all jakt och i synnerhet vid hundjakt då det inte går att jaga med hundar när det är randiga kultingar i såtarna.

Vintern har hittills varit gynnsam för vildsvinen och de är i god kondition med tanke på årstiden.

Nu under februari så är det inte tillåtet längre med hundjakt efter vildsvin. I de områden som fortfarande jagar älg i februari så gäller det att se till så att hundarna bara jagar älg och under inga omständigheter jagar vildsvin.
 
Januari månad har som vanligt bjudit på lite större utmaningar när det gäller jakt efter vildsvin med hund. Det är viktigt att anpassa hundjakterna efter säsongen, det som är möjligt att göra i oktober fungerar kanske inte alls i januari. Tex jaga i riskområden som vassar etc.
 
Beroende på hur vårvintern utvecklar sig så kommer det visa sig om denna tidiga start kommer innebära en generell ökning av vildsvinsstammen 2017 eller om det blir hårt klimat som gör att många kultingar dukar under på vårvintern med sena omläggningar som följd.
 
Prognosen just nu tyder på ytterligare ett starkt reproduktionsår vilket ger vid handen att det kan vara lämpligt med ett fortsatt högt jakttryck på årsungar av vildsvin även nu under våren. OBS att vuxna vildsvin är fredade 16/2 – 15/4 och oavsett det så behöver det finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning.
 
Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-02-01 2019-06-04