Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -17

Våren är kommen även om det fortfarande är en del kvardröjande kallt och blött väder. Generellt och med tanke på klimatets utveckling sedan sommaren 2016 så är många vildsvin i god kondition för årstiden.

I vissa fall så pass god kondition så att hondjur under ett års ålder har fått sin första kull. Vilket i sin tur gör det mycket svårt att och viktigt när man jagar att verkligen titta så att det inte är dragna spenar, även på de yngre vildsvinen.

Brunsten som kom igång tidigt och innebar en tidig start på föryngringssäsongen har gjort att födslarna kommer i rätt tid, dvs på våren, mellan februari – april borde huvuddelen av föryngringen ske.

Allt pekar på ytterligare ett starkt reproduktionsår vilket ger vid handen att det behövs ett fortsatt högt jakttryck på årsungar av vildsvin. Obs att unga hondjur kan ha kultingar.

Det behöver vidare finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Då klimatet är relativt milt så ökar sannolikheten att det ska bli en del skador på vallar mm på våren och detta börjar nu synas här och var att vildsvinen blir mer rörliga och det uppstår en del bökskador på vallar och andra känsliga områden. Vilket innebär att särskild uppmärksamhet bör riktas dit.

Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-04-27 2019-06-04