Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Vi är nu inne i den verkliga högsäsongen vad gäller jakt, både med och utan hundar och då är det viktigt att ta vildsvinsstammens status i beaktande.

På grund av mycket gynnsamma förhållanden så är många unga hondjur i god kondition och vissa har kultingar medan andra har blivit betäckta. Och detta i större utsträckning än normalt. Det gör i sin tur att sannolikheten att stöta på randiga kultingar i markerna är förhållandevis hög vilket ytterligare förstärker vikten av att verkligen tillse så att de djur man tänker fälla inte har dragna spenar. Samt om det är så att vi har randiga kultingar i markerna så kan vi inte släppa hundar i dessa områden.

Om det är mycket randiga kultingar i markerna där man jagar så innebär det att man kanske behöver fokusera lite mer än normalt denna tid på året, på åtel- och vaktjakt. Och om man sitter ute och studerar/åteljagar vildsvinen så får man dessutom en inblick i om det är randiga kultingar i markerna eller inte.

Det behöver vidare finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning, vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Under denna period just detta år bör försiktighet med att skjuta vuxna hondjur framförallt under drevjakter, råda på grund av den utspridda grisningen, samtidigt som försiktighet bör råda med att skjuta unga galtar. I de områden som sedan anser sig ha för hög täthet av vildsvin så reglerar man då stammen genom en selektiv avskjutning av unga vuxna hondjur.

Vildsvinsstammen är i övrigt inne i en period med stark reproduktion vilket gör att ett högt jakttryck behövs med stort fokus på att skjuta rätt djur, dvs årsungar.

Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-26 2019-06-04