Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Vintern har varit gynnsam för vildsvinen och de är i god kondition med tanke på årstiden.

Brunsten kom igång tidigt och har inneburit en tidig start på föryngringssäsongen.
 
Beroende på hur våren utvecklar sig så kommer det visa sig om denna tidiga start kommer innebära en generell ökning av vildsvinsstammen 2017 eller om det blir hårt klimat som gör att många kultingar dukar under med sena omläggningar som följd.
 
Prognosen just nu tyder på ytterligare ett starkt reproduktionsår vilket ger vid handen att det kan vara lämpligt med ett fortsatt högt jakttryck på årsungar av vildsvin även nu under våren. OBS att vuxna vildsvin är fredade 16/2 – 15/4 och oavsett det så behöver det finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning.
 
Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-03 2019-06-04