Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Många vildsvin är i gott hull efter gynnsamma väderförhållanden. Det kan göra att brunsten och sedermera småkultingar sannolikt kommer ganska tidigt denna säsong.

På några håll i länet börjar det säkert dyka upp randiga kultingar under december månad som en början på ”ordinarie” brunstperiod (hela året kan randiga kultingar förekomma men då beror det på andra orsaker). Det gör att man behöver vara observant vid jakt med hund och om randiga kultingar observeras är det oftast bara att koppla upp hunden och byta område.

På vissa håll kan det förekomma en del ökat bökande då det fortfarande är mjukt i marken och dygnet har många mörka timmar som gör att vildsvinen känner sig trygga och därigenom tar sig friheter på vallar, betesmarker, gräsplaner etc.

Om man under tex åteljakt har bra möjligheter att titta efter eventuellt dragna spenar så kan det även under december vara läge att inrikta jakten på unga vuxna hondjur i de områden som man vill sänka vildsvinsstammen. Observera att inga ledarsuggor bör fällas då det bara stökar till det i förvaltningen med yngre vildsvin som inte har någon styrning. Dessa rutinerade ledarsuggor har några år kvar då de kan föda kultingar medan de yngre hondjuren har betydligt fler år kvar då de kan föda kultingar. Det gör att effekten på hela populationen blir mycket större om man reglerar stammen genom att öka eller minska jakttrycket på de unga vuxna hondjuren under denna del av året. Viktigt dock att vara extra försiktig nu och nogsamt titta efter dragna spenar då de kan ha kultingar i boet.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra. vildsvinshjälp.nu

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur och spara även gärna yngre galtar så att dessa kan växa upp till kapitala galtar och fylla en viktig roll genom att inte tillåta att allt för unga hondjur blir betäckta.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

2019-11-28 2019-11-28