Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Gynnsam föryngringssäsong har lett till ganska gott om kultingar som är födda rätt tid på året. De börjar på många håll att ”randa ut”, dvs att många börjar bli 3-4 månader eller äldre och således i bra storlek för att skjuta av i samband med jakt för skydd av gröda. Skrämseleffekten på en vildsvinsgrupp blir som bäst om man kan skjuta årsgrisar i åldersspannet 3-12 månader.

En gynnsam vår för växtligheten har också gjort att många grödor har kommit ganska långt och sannolikt blir den mest intensiva perioden med vildsvin på åkermark något tidigare i år än normalt. Viktigt som alltid att lantbrukaren håller nogsam uppsikt över sina grödor och meddelar jägarna när det börjar blir dags att öka jakttrycket.
För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns numer Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra: Vildsvinshjälp.nu
Gällande utfodring och åteljakt så anser vi att stödjande utfodring inte ska ske under vegetationsperioden och att jakttryck och störning ska förläggas till produktionsfälten.
Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
 
Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest
2019-06-27 2019-08-28