Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

Juni månad är oftast en ganska lugn månad i förvaltningen och inget tyder på att det skulle skilja sig i länet för år 2019.

För de lantbrukare som ändå har problem med skador på grödor så finns numer Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra vildsvinshjälp.nu
Det är ett relativt starkt föryngringsår med många kultingar i markerna. Det måste man ha i beaktande vid både jakt för att skydda känsliga marker samt även vid åteljakt, då även det ensamma unga vildsvinet kan vara en sugga som har kultingar i boet. Man ska kolla extra innan man bestämmer sig för att skjuta då gynnsamma förhållanden gjort att även hondjur som är strax under 12 månader kan ha fått kultingar.

Gällande utfodring och åteljakt så anser vi att stödjande utfodring inte ska ske under vegetationsperioden och att jakttryck och störning ska förläggas till produktionsfälten.
Det viktigt att vara observant och direkt när skador uppstår så ut och jaga för att ”uppfostra” vildsvinen att det är farligt att uppehålla sig där. Självklart inriktas denna jakt framförallt mot unga djur i grupperna så att de äldre djuren kan leda övriga därifrån.

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.
Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
 
Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt.
2019-05-28 2019-08-28