Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Den milda vintern med tidig vår och barmark, har bidragit till ökad risk för bökskador på vallar och liknande ställen där det är lättbökat. Till viss del har detta avtagit något i takt med att marken torkat upp och att mat nu finns på fler platser i skogen. Samt att på många sådda åkrar har grödorna nu tagit sig och är inte lika begärliga som direkt vid nysådd.

Det är viktigt att vara observant och direkt när skador uppstår så ut och jaga för att ”uppfostra” vildsvinen att det är farligt att uppehålla sig där. Självklart inriktas denna jakt framförallt mot unga djur i grupperna så att de äldre djuren kan leda övriga därifrån.

Prognosen om ett starkt föryngringsår verkar håll i sig med många kultingar i markerna. Det måste man ha i beaktande vid både jakt för att skydda känsliga marker samt även vid åteljakt, då även det ensamma unga vildsvinet kan vara en sugga som har kultingar i boet. Man ska kolla extra innan man bestämmer sig för att skjuta då gynnsamma förhållanden gjort att även hondjur som är strax under 12 månader kan ha fått kultingar.

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.
2019-05-06 2019-08-28