Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

2017 och 2018 var det gott om mat i skogen (ollon, hasselnötter etc.) och gynnsamma förhållanden vilket ledde till att vildsvinen ökade i antal. Hösten 2019 var det inget ollonår vilket inneburit att maten för vildsvinen minskat rejält i skogen och tillsammans med milt väder och med det lättbökade marker gör det att på flera håll är det mer skador på vallar etc. än vad det hade varit om det varit kallt och hårt i marken.

Den ordinarie föryngringssäsongen är i gång och med det dyker det upp fler och fler randiga kultingar i skogen. I och med januari månads utgång är det slut på hundjakten efter vildsvin men det är också viktigt att vara extra observant vid åteljakt. Man måste nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det några månader framöver är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva.

Jakten bör nu inriktas enbart på årsungar av vildsvin samt om behov finns också galtar, obs att dessa kan vara i brunst.

Beroende på utvecklingen av våren så ser det just nu ut som att det blir ett starkt föryngringsår på grund av den milda vintern. Det kan dock ändras snabbt om det blir kallt och blött i februari-april. Klimatet under den perioden kommer avgöra årets tillväxt i stammen.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur och spara även gärna yngre galtar så att dessa kan växa upp till kapitala galtar och fylla en viktig roll genom att inte tillåta att allt för unga hondjur blir betäckta.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-01-28 2020-01-28