Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

På många håll är sådden avklarad men inte överallt. Beroende på vad som sås behövs oftast extra uppsikt över fälten innan det gror för att inte vildsvinen ska ta för sig på åkrarna.

Vi är nu mitt i och/eller i slutet av högtiden för suggorna att föda kultingar och det är viktigt att vara extra observant vid jakt. Man måste nogsamt titta efter eventuellt dragna spenar då det några månader framöver är stor risk att suggorna lämnat kultingarna i boet och går på födosök själva.

Inte några mängder med mat i skogen under hösten och vintern  på grund av uteblivet ollonår i höstas. Det har bland annat bidragit tillsammans med milt väder och med det lättbökade marker att det under vintern var mer skador på vallar etc. än vad det hade varit om det varit kallt och hårt i marken.

Jakten inriktas på årsungar av vildsvin även om det är lovligt med vuxna djur. Och på skadekänsliga marker så gäller det att snabbt vara med när skador uppstår och störa vildsvinen och om så är lämpligt skjuta någon årsunge.

Det ser ut att bli ett starkt föryngringsår på grund av den milda vintern. I och med att vildsvinen exponerar sig mer och mer under våren och framförallt att ljuset gör det lättare att se dem, så kommer bilden av hur föryngringen gått att klarna.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra https://jagareforbundet.se/vilt/vildsvinshjalp/  

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-29 2020-04-29