Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2020

Högsäsong för jakt med hund och det finns gott om vildsvin på många håll. Det som skiljer sig lite mot en normal oktobermånad är att många vildsvin är yngre än normalt. Stor andel av hondjuren som fick kultingar i år och många yngre hondjur som fick kultingar sent på våren- sommaren.

Att det finns en relativt stor andel yngre djur i stammen just nu ställer krav på att man tänker till när man jagar med hund. Normalt är det viktigt att verka för att inte fler än en hund jagar samma vilt och nu är det än viktigare. Kommer två eller fler hundar ihop och det är yngre vildsvin de jagar kan det lätt blir tokigt.

När det gäller jordbruksmarker så är det mest höstsådd och vall som man måste vara uppmärksam på ifall det uppstår skador. På grund av att det just är många yngre vildsvin i stammen finns risken att det är lite mer skador än vad det hade varit om det var en högre andel vuxna djur. Bäst skrämseleffekt uppnås om man kan skjuta årsungar mellan 6-12 månaders ålder.

Med tanke på att många kultingar fötts i år gäller det att hålla ett högt jakttryck på kultingar/årsungar under hösten. När det gäller att öka eller minska en vildsvinsstam så ges bäst effekt i normala fall genom att skjuta unga vuxna hondjur under september till och med november. På grund av att många fått kultingar sent kan man behöva lägga huvuddelen av denna avskjutning under framförallt november så att man inte riskerar att skjuta bort en sugga för kultingarna med lidande och problem i förvaltningen som följd.

För de lantbrukare som har problem med skador på grödor och inte hinner med att jaga själva så finns Svenska Jägareförbundets Vildsvinshjälp där vi hjälper jägare och lantbrukare att komma i kontakt för att hjälpa varandra.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Ett högaktuellt ämne är också Afrikansk Svinpest och helt avgörande för hur utgången av ett eventuellt utbrott kommer att bli är hur tidigt man lyckas upptäcka det. Här är det vi jägare som kan göra hela skillnaden och om vi hittar döda vildsvin i naturen är det av yttersta vikt att vi rapporterar dem direkt https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-09-30 2020-09-30