Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Fortfarande lugnt med skador av vildsvin. Det är dock viktigt att inspektera höstsådder och vallar om vildsvinen börjar böka där.

Stammens status
Lugnt med stammen nu men jakt kan flytta om lite i stammen. Utbredningsområdet blir större i Bergslagen.

Föryngring
Föryngringen har varit god, det märks en ökning av antalet kullar i Bergslagen, lokalt finns dock sent födda kullar. Det är relativt stora kullar.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen, dock dåligt men ekollon och frukt.

Klimat
En blöt oktober gör att det nu finns vatten överallt och det begränsar inte var vildsvinen finns. Kan vara lite svårare att jaga i de blötare områden då jägarna inte tar sig fram.

Skadebild
Det som nu vildsvinen kan göra skada är på vallar och de höstsådda grödorna, dock lite lugnare då de senare har kommit upp.

Rekommendation
När hundar används måste vi tänka på etiken. Aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas eller ska de ha munkorg.

Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

Färg på kartan: Grön

2017-11-07 2019-06-12