Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -17

Fortsatt en mild vinter och gynnsamt för vildsvinen. Det fälls en del vildsvin i jakterna.

Fäll vildsvin vid jakterna men var försiktig så inte sugga som fött kultingar blir skjuten då alltfler suggor har fått. I dessa såtar bör hundarna kopplas så att inte hundar biter dem med risk att sugga försvarar dem med skadad hund som följd.
Utbredningsområdet ökar  i Bergslagen. Börja jaga på dem när de kommit, vänta inte.  Skadorna är små, finns dock lokalt på en del vallar samt några höstsådder. Förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Grön

2017-03-15 2019-06-12