Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Stammen ökar i de områden som har låg täthet. Börja jakten när de kommit dessa områden. Inrikta jakten på fälten och låt bli att jaga vid åtlarna på skogen.

Stammens status
Stammen är ökande i de områdena av länet som inte har haft eller har låg täthet. I de områden som har mest med vildsvin är det ingen ökning. Allt fler suggor med kultingar syns på fler platser i Bergslagen.

Föryngring
Föryngringen är god efter en mild vinter. Det är dock stor spridning med en hel del födda kultingar den senaste månaden. En hel del sent födda kullar vilket kan vara 1 årsgrisar som fått kultingar. Det är relativt stora kulla i år.

Födotillgång
Så här års mycket mat då det finns mer mat även utanför fälten.

Klimat
Så här års är det gynnsamt för vildsvin även om det varit en kall vår.

Skadebild
Trycket på vårsådder minskar då de börjar växa. Det har dock varit en mycket lång tid från sådd till att grödorna kommit upp. Men fortfarande viktigt att ha kontakt med lantbrukaren om det uppkommer skador på något fält. Vildsvin ska nu jagas på åkrarna och låt dem vara ifred på åtlarna som ligger en bit från fälten. Det är ofta rätt lugnt under juni månad tills spannmålen börjar gå i mjölke. Lokalt kan det vara en del skador.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-01 2019-06-12