Svenska Jägareförbundet

Meny

April -17

Nu börjar vildsvin öka sitt utbredningsområde till nya områden. Var då uppmärksam om det blir skador.

Den milda vintern har varit mycket gynnsam för vildsvinen.
Var mycket vaksamma på vallarna där vildsvinen kan komma att gå ut och böka. Tag kontakt med lantbrukaren var och när sådden börjar. Viktigt att sitta ute första nätterna när det är sått begärliga grödor som t.ex. ärtor. Under denna tid skjuts inga vildsvin på åtlarna så de blir kvar på där då de störs av jakt på åkrarna. Föryngringen verkar ha skett i rätt tid och har skett för de flesta suggorna.
Börja jaga på dem när de kommit, vänta inte.  Om det uppstår skador lokalt lägg då jakttrycket på dessa platser. Förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Röd

2017-04-12 2019-06-12