Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

Den milda vintern fortsätter och är mycket gynnsam för vildsvinen. När nu hundjakten är slut är det viktigt att fortsätta smyg och vaktjaga på vildsvinen och fälla främst årsgrisar.

Det är svårt att se om det är en sugga som tillfälligt gått från små kultingar för att söka föda.
Utbredningsområdet ökar  i Bergslagen. Börja jaga på dem när de kommit, vänta inte.  Lokalt finns små skador och lägg då jakttrycket på dessa platser. Förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge. Utnyttja de åtlar man har för att komma åt att fälla årsgrisar.

Färg på kartan: Gul

2017-03-15 2019-06-12