Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -17

Under juli har det varit en del vildsvin i grödorna främst i vetet. Fortfarande gäller att inrikta jakten på fälten och låt bli att jaga vid åtlarna på skogen.

Stammens status
Stammen är ökande i de områdena av länet som inte har haft eller har låg täthet. Det tyder på att det inte är någon ökning av stammen i de områden som har en fast etablerad stam. Man har lärt siga tt jaga vildsvinen bättre under även under sommaren. Fortsatt etblering i hela Bergslagen av vildsvin dock glest och en del tomma områden.

Föryngring
Det har varit en stor föryngring med stora kullar så skjut kultingarna. Det ser ut som många 1 åriga gyltor har fått kultingar i år. Dessa har ofta sent födda kultingar

Födotillgång
Under juni var det födosök utanför fälten då det var mycket även utanför fälten.

Klimat
Så här års märks den milda vintern med kullar av många gyltor.

Skadebild
Vildsvin ska nu jagas på åkrarna och låt dem vara ifred på åtlarna som ligger en bit från fälten. Denna månad är det mycket grödor kvar och det är skadekänsligt. Var ute så mycket som möjligt för att se skador för att kunna fälla vildsvin så snart som möjligt på dessa platser. Viktigt att ha en tät kontakt med lantbrukaren också om informationsutbyte om vildsvinen. När skörden kommer igång kan vildsvinen byta till otröskade fält som de tidigare inte varit på.

Viktigt med etiken vid jakten. Hundar får användas från den 1 augusti som jagar vildsvin, använd gärna munkorg.

Färg på kartan: Röd

2017-08-15 2019-06-12