Svenska Jägareförbundet

Meny

September -17

Jägarna får vara med och vakta för vildsvinen i september på höstsådderna tills de börjar gro. Det är en något ökande stam, främst i tidigare glesare områden.

Stammens status
Vildsvinen verkar bli fler och främst i de områden där stammen varit gles tidigare. Det är dock stora lokala variationer på stammens storlek.

Föryngring
Föryngringen har varit god och merparten av suggorna fick kultingar i normal tid. Det finns dock suggor som har randiga kultingar än, sannolikt har de förlorat första kullen tidigt under året. Det är stora kullar.

Födotillgång
Det är fortfarande gott om mat men den torra sommaren kan göra att det blir mindre med mat under hösten.

Klimat
Torr sommar som kan påverka födosöket under hösten till andra områden.

Skadebild
Skörden har gått bra och det mesta är skördat. De kan då byta fält och vara på fält där de tidigare inte varit. De grödor som är kvar kan då behöva extra uppmärksamhet så att det inte blir skador. Var observant med de höstsådda grödorna där kan vildsvinen göra skada men de är inte lika attraktiv när grödan kommer upp. Hund som jagar vildsvin och älg är tillåten under september men tänk på etiken, använd gärna munkorg vid risk för att hund biter vildsvin.

Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

 

Färg på kartan: Gul

2017-09-08 2019-06-12