Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Det är fortfarande relativt lite skador av vildsvin. Det är dock viktigt att inspektera höstsådder och vallar om vildsvinen börjar böka där då.

Stammens status
Utbredningsområdet blir större i Bergslagen men i övrigt verkar stammen inte öka mer är lokalt på några områden.

Föryngring
Föryngringen har varit god, det märks en ökning av antalet kullar i Bergslagen, lokalt finns dock sent födda kullar. Det är relativt stora kullar.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen, dock dåligt men ekollon och frukt.

Klimat
Den blöta hösten gör att markerna fortfarande är mjuka och om vildsvinen bökar på vallar och höstsådder kan det bli stora skador, var extra uppmärksam där. Kan vara lite svårare att jaga i de blötare områden då jägarna inte tar sig fram framför allt intill sjöar och vattendrag.

Skadebild
Även denna månad lite skador men var extra uppmärksam vid vallar och höstsådder.

Rekommendation
När hundar används måste vi tänka på etiken. Aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas eller ska de ha munkorg.

Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

Färg på kartan: Grön

2017-12-11 2019-06-12