Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

Det går nu in i en lite lugnare period då skörden är klar. Det är dock viktigt att inspektera höstsådder och vallar om vildsvinen börjar böka där.

Stammens status
En del omflyttningar är det så här års när spannmålen är skördade så det kan dyka upp vildsvin på vallar och höstsådder där det tidigare varit inga eller få vildsvin.

Föryngring
Föryngringen har varit god och merparten av suggorna fick kultingar i normal tid, lokalt finns dock sent födda kullar. Det är relativt stora kullar.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen, dock dåligt men ekollon och frukt.

Klimat
En blöt september gör att det nu finns vatten överallt och det begränsar inte var vildsvinen finns.

Skadebild
Spannmålen är skördad och då kan vildsvinen byta fält och vara på platser där de tidigare inte varit. Var observant med på vallar och de höstsådda grödorna där kan vildsvinen göra skada men de är inte lika attraktiv som när grödan kommer upp.

Rekommendation
När hundar används måste vi tänka på etiken. Aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas eller att de har munkorg.

Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

Färg på kartan: Grön

2017-10-12 2019-06-12