Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Väderförhållandena för vildsvinen har under vintern varit goda och även våren har varit och är gynnsam. Våren är föryngringstid och rapporter tyder på att kullstorlekarna är något större än normalt.

Vårbruket i Skåne är igång och fälten blir attraktiva för viltet. På lokala platser i länet har inrapporteringen av skador på vallar och betesmarker förekommit. Var extra uppmärksam vid de områden som är intressanta för vildsvinen. Om skador på fält och betesmark uppstår inrikta då jakten dit omgående. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar.
Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vildsvin fredade!

2015-05-18 2019-06-04