Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Jakten med hund har nu dragit igång mer och det är fortfarande hög vegetation i markerna. Rapporter har nyligen inkommit om kullar som är sent födda. Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Extra försiktighet rekommenderas vid jakt med hund.

Skador i jordbruket förekommer i länet men det är väldigt lokalt. Var uppmärksam om vildsvin uppehåller sig vid/på skadekänslig jordbruksmark och rikta då jakten dit.

Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på unga vildsvin.

2015-10-09 2019-06-04