Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Jakten med hund har nu dragit igång och det är fortfarande hög vegetation i markerna. Det rapporteras att det är gott om smågrisar på många håll. Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Extra försiktighet rekommenderas därför vid jakt med hund.

Skador i jordbruket förekommer i länet men det är väldigt lokalt. På grund av den torra hösten är skadebilden på det stora hela låg, men håll uppsikt på vallarna så fort som höstregnen kommer och gör dem attraktiva för svinen. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på unga vildsvin.

Thomas Ohlsson, Jaktvårdskonsulent

2015-11-05 2019-06-04