Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

De senaste månaderna har varit gynnsamma för vildsvinen och det har inkommit rapporter om att kullstorlekarna är något större än normalt i år.

 Föryngringsperioden är inte förbi än, senaste veckan har det setts nyfödda kultingar och dräktiga suggor ute i markerna.
Åker- och betesmark är vid denna årstid attraktivt för vildsvinen och på lokala platser i länet har skador förekommit. Var extra uppmärksam vid de områden som är intressanta för vildsvinen.

Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar som uppehåller sig vid/i växande gröda.

2015-06-11 2019-06-04