Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Uppmärksamheten och jakten bör riktas till skadekänsliga produktionsåkrar. Låt vildsvinen ha lugn och ro på åtlar och platser där dem inte gör någon skada på jordbruket.

Då spannmål/vegetation är hög rekommenderas försiktighet vid jakt. Förande suggor är alltid fredade enligt lag.

Sedan den 1 augusti är det tillåtet att använda hund vid jakt efter vildsvin. Rapporter har inkommit om kullar som är sent födda. Extra försiktighet rekommenderas vid jakt med hund.
Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar som uppehåller sig vid/i växande gröda.

2015-09-03 2019-06-04