Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -15

Vi är nu inne i perioden där grödorna är skadekänsliga samt mycket attraktiva för vildsvinen. Uppmärksamheten och jakten bör därför riktas till dessa områden. Då spannmål/vegetation är hög rekommenderas extra försiktighet vid jakt.

Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Låt vildsvinen vara ifred på platser där dem inte gör någon skada på jordbruket.

Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar som uppehåller sig vid/i växande gröda.
Håll etiken och säkerheten hög!

2015-08-20 2019-06-04