Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -15

Vildsvinen är nu inne i sin föryngringsperiod och flera sugor har eller kommer inom den närmaste tiden att få kultingar. Det finns rapporter som tyder på att kullstorlekarna är något större än normalt.

Vårbruket i Skåne är igång och fälten blir attraktiva för viltet. På lokala platser i länet har skador på vallar och betesmarker uppmärksammats, detta varierar dock mellan olika områden. Om skador på vallar och betesmark uppstår inrikta då jakten dit omgående. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar.
Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade!

2015-04-01 2019-06-04