Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Rapporter har under november månad kommit in om nyfödda kultingar i markerna. Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Då vi är mitt uppe i jakten med hund gäller det att man är extra försiktig om det misstänks vara kultingar i området.

Den milda hösten och det höstregn som kommit den senaste tiden gör att vallar och betesmarker är attraktiva för vildsvinen. Skador på dessa platser har rapporterats på lokala platser i Skåne.  Var uppmärksam om vildsvin uppehåller sig vid/på skadekänslig jordbruksmark och rikta då jakten dit.

Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på unga vildsvin. 

2015-12-18 2019-06-04