Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -15

Med det mycket gynnsamma klimatet under hösten och vintern kan vi förmodligen se en ökning av stammen. Skadebilden på vallar och betesmarker har ökat något, dock varierar detta mellan olika områden.

Om skador på vallar och betesmark uppstår inrikta då jakten dit omgående.
Flera av årets kullar är födda senare i tid än normalt. Den senaste månaden har nyfödda vildsvin observerats i länet. Har man nyfödda kulltingar på marken rekommenderas försiktighet vid jakt.
Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar. Extra försiktighet vid jakt på ensamma vuxna djur, kan vara suggor.

2015-02-06 2019-06-04