Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -15

Med den mycket milda och gynnsamma vintern kan vi förmodligen se en ökning av stammen. Skadebilden på vallar och betesmarker har ökat något, dock varierar detta mellan olika områden.

Om skador på vallar och betesmark uppstår inrikta då jakten dit omgående. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar.
Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vildsvin fredade! Vildsvinen är nu inne i sin föryngringsperiod och flera sugor har eller kommer inom den närmaste tiden att få kultingar.

2015-03-04 2019-06-04