Svenska Jägareförbundet

Meny

December -15

Även under december har det fortsatt att komma in rapporter om nyfödda kultingar i markerna. Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Jaktsäsongen med hund är fortfarande igång så det gäller att vara extra försiktig om det misstänks vara kultingar i såten.

Vintern har varit mild än så länge vilket har bidragit till att det varit lätt för vildsvinen att skaffa föda. Dock har mängden nederbörd som kommit under hösten/vinter bidragit till att åkrarna har blivit attraktiva för vildsvinen. Skador på fälten har rapporterats på lokala platser i länet. Var uppmärksam om vildsvin uppehåller sig vid/på skadekänslig jordbruksmark och rikta då jakten dit. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck efter årsgris.

2016-01-26 2019-06-04