Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Våren har utvecklats till en av de värsta på flera år sett ur de vilda djurens perspektiv. Och vildsvinen är inget undantag i detta. Snö med skare på många håll och kallt väder mitt vildsvinens huvudsakliga reproduktionsperiod.

Många vildsvin har det riktigt tufft nu och svälter på många håll. Ytterligare en sannolikhet som ännu inte visat sig men kan tänkas bli en effekt av detta är att i de områden som det varit extra tufft så blir suggorna av med hela sina nyfödda kullar på grund av att de dukar under av det tuffa klimatet. I förlängningen kan det innebära att suggorna brunstar om med födslar under "fel" (icke önskvärd) tid på året som följd. Vilket bland annat försvårar jakt för skydd av gröda under sommaren- förhösten.

För att dels stötta de vilda djuren som svälter, samt i viss mån försöka att förhindra att suggorna blir av med alla kultingar och ombrunstar. Är det i många områden lämpligt med stödjande utfodring i form av till exempel grönensilerat spannmål eller annat för vilt lämpligt foder.

Som vanligt är det generella rådet att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Detta behöver särskilt tas i beaktande i år då det sannolikt kommer vara stora variationer i hur stor andel av stammen som kommer bestå av årsungar.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-28 2019-06-14