Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Vintern har hittills varit ganska mild men lite för blöt sett ur vildsvinens perspektiv. Det verkar som om det inte påverkat alltför mycket än så länge men vid blött och kallt väder finns risk att kultingar dukar under med ombrunstningar som följd.

Det är nu endast januari månad kvar av hundjaktsäsongen och stor uppmärksamhet är viktig under jakt, för att framförallt upptäcka eventuella randiga kultingar (då går det inte att släppa hundar) samt om vildsvinen är extra aggressiva, vilket de brukar kunna vara under denna period på grund av brunst med mera. Rådet är att undvika områden där hundarna har svårt att parera utfall, tex vassar och liknande.

Om det är mycket randiga kultingar i markerna där man jagar så innebär det att man kanske behöver fokusera lite mer än normalt denna tid på året, på åtel- och vaktjakt. Och om man sitter ute och studerar/åteljagar vildsvinen så får man dessutom en inblick i om det är randiga kultingar i markerna eller inte.

Det behöver vidare finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning, vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Vildsvinsstammen är inne i en period med stark reproduktion vilket gör att ett högt jakttryck behövs med stort fokus på att skjuta rätt djur, dvs årsungar.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-05 2019-06-14