Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Varmt väder och snabb upptorkning av marker har gjort att det på de flesta håll varit ganska måttligt med bök på vallar och åkrar under våren. Det har dock också gjort att grödorna på många håll lider stort av brist på vatten och skörden spås påverkas rejält av detta. Det i sin tur gör att det som ändå växer behöver omhuldas lite extra. Lantbrukarna bör hålla nogsam uppsyn över sina marker och om de upptäcker begynnande skador så är det viktigt att jägarna hjälper till med jakt för skydd av gröda och eller skrämselåtgärder.

Som alltid denna tid på året är det extra stor försiktighet vid jakt på vuxna individer så att inte sugga skjuts bort från kultingarna. Både ur kravet på hög jaktetik samt att om det sista kultingarna lär sig innan suggan försvinner är att mat finns på åkrarna, så är det där de kommer söka sin föda.

Effekten av den tuffa vårvintern kommer sannolikt visa sig under juli och augusti. I de områden där det varit extra hårt klimat så kan suggorna ha blivit av med hela sina nyfödda kullar, på grund av att de dukat under av fukt, kyla och allmänt tuffa förhållanden. I förlängningen kan det innebära att suggorna brunstar om med födslar under "fel" (icke önskvärd) tid på året som följd. Vilket bland annat försvårar jakt för skydd av gröda under sommaren- förhösten.

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Detta behöver särskilt tas i beaktande i år då det sannolikt kommer vara stora variationer i hur stor andel av stammen som kommer bestå av årsungar.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-02 2019-06-14