Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Att det har varit/är ollonår bidrar till att vildsvinen återhämtat konditionen efter sommarens torka och åtminstone de vuxna vildsvinen torde vara ganska bra rustade med fettreserver inför vintern. Vilken inverkan detta kommer ha på framtida föryngringar hänger till stor del ihop med hur vintern utvecklar sig.

Det finns en del nyfödda kultingar i markerna och sannolikt ser vi en början på vårens reproduktion som i princip ”gått ihop” med den omläggning som skedde under hösten på grund av att kultingarna dukade under i våras. Det innebär generellt att man ska vara beredd på att det kan finnas randiga kultingar här och var, vilket man behöver ge akt på när man jagar. Både för att skydda vildsvin och hundar som inte brukar bli någon bra kombination när vi har randiga kultingar markerna. Men man ska även ha detta i beaktande vid tex åteljakt, då det ensamma vildsvinet kan vara en sugga som har kultingar i boet.
 
Oktober till och med december är ju annars den period då vi skjuter unga vuxna hondjur på de ställen där vi har för mkt vildsvin. Detta kan man göra även i år men man bör kolla en extra gång så att det vildsvin man avser fälla inte har dragna spenar.
 
Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Detta behöver särskilt tas i beaktande i år då det sannolikt kommer vara stora variationer i hur stor andel av stammen som kommer bestå av årsungar.
 
Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Grön
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-11-30 2019-06-14