Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Nu har våren kommit på allvar och så även de randiga kultingarna. Vårvintern utvecklades till en av de värsta på flera år sett ur de vilda djurens perspektiv. Snö med skare på många håll och kallt väder mitt vildsvinens huvudsakliga reproduktionsperiod. Många vildsvin hade det tufft.

En effekt av detta är att i de områden som det varit extra hårt klimat så kan suggorna ha blivit av med hela sina nyfödda kullar, på grund av att de dukat under av det tuffa klimatet. I förlängningen kan det innebära att suggorna brunstar om med födslar under "fel" (icke önskvärd) tid på året som följd. Vilket bland annat försvårar jakt för skydd av gröda under sommaren- förhösten. Detta kommer visa sig framöver hur stor effekten blev detta år.

Nu är våren här och som det verkar så även en hel del randiga kultingar, vilket är hoppfullt så till vida att de kultingar som föds nu sannolikt klarar sig bra och "ställer inte till det" för förvaltningen av vildsvinen, inklusive jakt för skydd av gröda.

Som vanligt är det generella rådet att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Detta behöver särskilt tas i beaktande i år då det sannolikt kommer vara stora variationer i hur stor andel av stammen som kommer bestå av årsungar.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-02 2019-06-14