Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Nu är den huvudsakliga jaktsäsongen över då det inte längre (från 1:a februari) är tillåtet att släppa hundar efter vildsvin. Och från och med 16 februari är dessutom alla vuxna vildsvin fredade.

Nu är den huvudsakliga jaktsäsongen över då det inte längre (från 1:a februari) är tillåtet att släppa hundar efter vildsvin. Och från och med 16 februari är dessutom alla vuxna vildsvin fredade.

I stort sett har klimatet varit milt om än aningen blött sett ur vildsvinens perspektiv. Många djur är i god kondition och föryngringssäsongen startade på många håll gott och väl innan årsskiftet. Om vädret blir kallt och blött framöver finns som alltid en risk att kultingar dukar under med ombrunstningar som följd.

Det milda vädret gör också att många marker är lättbökade vilket innebär att lantbrukare, jägare med flera behöver hålla kolla på känsliga områden för att snabbt upptäcka eventuella bökskador. Om det uppstår skador så är det effektivaste sättet att jaga dem där de gör skada. Det som är viktigt att tänka på är precis som vanligt att rätt djur fälls. Dvs årsungar av vildsvin. Obs att även unga djur kan ha kultingar.

Det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning, vilket innebär att när så är lämpligt så jaga ganska hårt på årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur.

Vildsvinsstammen är inne i en period med stark reproduktion vilket gör att ett högt jakttryck behövs med stort fokus på att skjuta rätt djur.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-29 2019-06-14