Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Torr och mycket varm vår och sommar gör att det växer dåligt i skog och jord. Det gör att det blir ett extra högt tryck på grödorna då det finns dåligt med mat på andra håll.

Det tuffa klimatet under februari-mars då många kultingar dukade under gör att det nu under sensommaren och förhösten också finns en högre andel randiga kultingar än normalt i markerna. Det kräver extra uppmärksamhet vid framförallt jakt för skydd av gröda så att inte kultingförande sugga skjuts. Både ur kravet på hög jaktetik samt att om det sista kultingarna lär sig innan suggan försvinner är att mat finns på åkrarna, så är det där de kommer söka sin föda.

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Detta behöver särskilt tas i beaktande i år då det sannolikt kommer vara stora variationer i hur stor andel av stammen som kommer bestå av årsungar.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Röd

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-31 2019-06-14