Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Våren blev kort och sommaren gjorde entré direkt. Varmt väder och snabb upptorkning av marker har gjort att det på de flesta håll varit ganska måttligt med bök på vallar etc. Givetvis är nysådd alltid utsatt och här är det viktigt att det finns en bra beredskap när fälten sås, så att jägarna kan vara med och hålla uppsikt innan grödorna grott ordentligt.

Som alltid denna tid på året är det extra stor försiktighet vid jakt på vuxna individer så att inte sugga skjuts bort från kultingarna. Både ur kravet på hög jaktetik samt att om det sista kultingarna lär sig innan suggan försvinner är att mat finns på åkrarna, så är det där de kommer söka sin föda.

Effekten av den tuffa vårvintern kommer sannolikt visa sig under juli månad. I de områden där det varit extra hårt klimat så kan suggorna ha blivit av med hela sina nyfödda kullar, på grund av att de dukat under av fukt, kyla och allmänt tuffa förhållanden. I förlängningen kan det innebära att suggorna brunstar om med födslar under "fel" (icke önskvärd) tid på året som följd. Vilket bland annat försvårar jakt för skydd av gröda under sommaren- förhösten.

Generella rådet ligger kvar, att det behöver finnas en stor andel vuxna, kapitala djur i stammen för att minska på eventuella skador och få en mer harmonisk förvaltning. Vilket innebär att när så är lämpligt så jaga årsungar av vildsvin men var försiktiga med vuxna djur. Detta behöver särskilt tas i beaktande i år då det sannolikt kommer vara stora variationer i hur stor andel av stammen som kommer bestå av årsungar.

Stora variationer inom länet som vanligt och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna och dialog och samarbete mellan inblandade intressenter är av största betydelse.

Färg på kartan: Grön

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-30 2019-06-14