Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

Jakten bör ske mot de fält som inte är skördade och lämna skogen ojagad. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar.

Om hundar används måste det vara hundar som bara jagar vildsvin, använd med fördel munkorg vid släpp. Undvik hundjakt där sena kullar fötts. Viktigt med en god etik.
Det är stora variationer var de är etablerade. De finns i princip över hela länet, undtag är Bergslagen där det finns på några fläckar. Dock mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2016-09-14 2019-06-04