Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Snön har legat i omgångar vilket gör att vildsvin byter områden för födosök. Det fälls en del vildsvin i jakterna. Första rapporterna om nyfödda kultingar har kommit. I dessa såtar bör hundarna kopplas så att inte hundar biter dem med risk att sugga försvarar dem med skadad hund som följd.

Utbredningsområdet ökar  i Bergslagen. Börja jaga på dem när de kommit, vänta inte.  Skadorna är små, finns dock lokalt på en del vallar samt några höstsådder. Förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-01-13 2019-06-04