Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

Den milda vintern verkar ha inneburit att föryngringen varit hög denna vår.

Det ser också ut som att de flesta har fött sina kultingar i rätt under t.o.m. maj. Spridningen geografiskt fortsätter i länet med allt större områden där de är etablerade. Uppmaning är att fälla årsgrisar och ungdjur och då speciellt på fälten för att minska på skadorna.
Antalet fällda vildsvin ökar och de preliminära avskjutningsrapporterna tyder på utbredningsområdet ökar och att fler jaktlag fäller vildsvin.

2016-09-14 2019-06-04