Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Vildsvinsstammen har under senare år växt geografiskt, undantaget den västra länsdelen som ligger senare i etableringsfasen.

Både 2014 och 2015 har stammen ökat genom två bra föryngringar. Därför bör man i områden där man under senare år tycker sig haft en lagom stor stam vara mycket observant och öka avskjutningen, främst inriktat på yngre djur.

2016-09-14 2019-06-04