Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Vildsvinsstammen har under senare år växt geografiskt, i den nordvästra länsdelen börjar det komma fler vildsvin men det är stora lokala skillnader.

Vi går nu in i en period 16 februari – 15 april då vuxna djur är fridlysta, men årsgrisar upp till 12 månaders ålder är tillåtna. Jakttrycket på främst de unga djuren är viktigt för att balansera stammen.

2016-06-20 2019-06-04