Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Det har inte varit så mycket skador på grödorna denna vår. Men fortsatt bevakning på behövs.


Prognoserna för fjolårets avskjutningsstatistik ser ut att det fälls fler vildsvin än förra året. Ser vi till genomsnitt för länet så ökar det från 3,5/1000 ha till 4,5. Det är en ökning i de flesta kretsarna där Arboga-Kungsör fäller 11/1000 ha till Skinnskatteberg 0,6/ 1000 ha.

2016-06-20 2019-06-04