Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Det fälls en del vildsvin i jakterna. Alltfler jagar vildsvin tillsammans med andra arter. Utbredningsområdet ökar  i Bergslagen. Börja jaga på dem när de kommit, vänta inte. 

Året har gett normalstora kullar till stora kullar detta år. Födotillgången är bra och lokalt, där det finns en del ek, förbättra reproduktionen till kommande år och även försvåra jakten.
Skadorna är små, finns dock lokalt på en del vallar samt några höstsådder. Förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-01-13 2019-06-04