Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Året har gett normalstora kullar till stora kullar detta år. Födotillgången är bra och lokalt, där det finns en del ek, förbättra reproduktionen till kommande år och även försvåra jakten.

Födosöket gör vildsvinen i de kvarvarande grödorna som ännu inte skördats. Rikta jakten mot de oskördade grödorna och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark.
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskilda älgskötsel- och förvaltningsområden.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2016-09-14 2019-06-04